Bewegen in het groen

Inspiratieconferentie ‘Bewegen in het Groen'

De conferentie was bedoeld voor mensen die betrokken zijn vanuit gemeenten of andere organisaties en zich laten inspireren door het concept ‘Bewegen in het groen'. De doelgroepen van het concept zijn mensen die niet of nauwelijks buiten komen, maar ook mensen die al bewegen. De rol van de gemeente is faciliterend en stimulerend met zowel fysieke maatregelen als het aanmoedigen van activiteiten in het park.

Het park als een groene magneet

Een sfeerimpressie van de inspiratieconferentie 'Bewegen in het groen' is gemaakt met als thema 'Het park als een groene magneet'. De projectleider van de gemeente Leiden legt het doel uit en waarom bewegen zo belangrijk is. Deelnemers geven aan hoe zij bezig zijn met duurzaamheid en beweging.

Opdracht: een sfeerimpressie van de inspiratieconferentie ‘Bewegen in het groen' en vijf films van initiatieven van organisaties en instanties die actief zijn in Polderpark Cronesteyn in de gemeente Leiden.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden


Een sfeerimpressie van de inspiratieconferentie 'Bewegen in het groen' is gemaakt met als thema 'Het park als een groene magneet'. De conferentie vond plaats in 'De Tuin van de Smid' bij Polderpark Cronesteyn in de gemeente Leiden. De projectleider legt het doel uit en waarom bewegen zo belangrijk is. Deelnemers geven aan hoe zij bezig zijn met duurzaamheid en beweging.

In Polderpark Cronesteyn houdt een actieve natuurbeheergroep zich bezig met het onderhoud van het park zoals wilgen knotten, snoeiwerk en het verslepen van takken. Alles om het park zo mooi mogelijk te maken en toegankelijk te houden met respect voor de natuur en de cultuurhistorie van park. Daarnaast zorgt het onderhoud ook voor beweging, 'een soort gratis fitness in de natuur' volgens een deelnemer.

Wandelen met ezels zorgt voor verbinding volgens Rose-Marie, eigenaresse van Rosaas Ezels. Elk seizoen loopt ze met de twee mini-ezels Ukke en Flipke met een aantal mensen vanuit het zelfregie-centrum door Polderpark Cronesteyn. Het contact met dieren in combinatie met wandelen in de buitenlucht zorgt voor positieve ontwikkelingen.

Wandelen is goed voor je geestelijke en lichamelijke gesteldheid volgens de initiatiefnemer van de wandelgroep. Elke maand trekken ze erop uit om met bezoekers van het inloophuis voor psychiatrie in Polderpark Cronesteyn te wandelen. Daarna drinken ze samen een kop koffie of thee in 'De Tuin van de Smid'.